Giá Cả Thị Trường Lân Lâm Thao ngày 21/01/2019

STT Tỉnh Giá
1Thái Nguyên10.000

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh 29/01/2018 28/01/2018 (+/-)
1Đường cát Biên Hòa loại 1Thái Nguyên23.000 23.000  0%
2Lân Lâm ThaoThái Nguyên10.000 10.000  0%
3Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồngThái Nguyên4.000 4.000  0%