Giá Cả Thị Trường Gas Petrolimex bình 13kg ngày 19/01/2018

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác366.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg354.000 354.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
4Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
5Gas Petrolimex bình 13kg366.000 366.000  0%