Giá Cả Thị Trường Gas Petrolimex bình 13kg ngày 24/09/2018

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác341.500

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg355.000 355.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg382.000 382.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg212.000 212.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%