Giá Cả Thị Trường Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg ngày 13/11/2018

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác0

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 12/11/2018 11/11/2018 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg335.000 335.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg360.000 360.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg357.200 357.200  0%