Giá Cả Thị Trường Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg ngày 26/06/2017

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác290.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 25/06/2017 24/06/2017 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg270.000 270.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg290.000 290.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg875.000 875.000  0%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg170.000 170.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg505.000 505.000  0%