Giá Cả Thị Trường Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg ngày 28/05/2018

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác312.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg312.000 312.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg335.000 335.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg190.000 190.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg341.500 341.500  0%