Giá Cả Thị Trường Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg ngày 21/08/2018

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác345.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 20/08/2018 19/08/2018 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg345.000 345.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg370.000 370.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg207.000 207.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%