Giá Cả Thị Trường Gas Ngọn lửa thần 13kg ngày 21/07/2018

STT Tỉnh Giá
1Hà Nội380.000
2TP.HCM380.000
3Hải Phòng380.000
4Đà Nẵng380.000

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg332.000 332.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg357.000 357.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%