Giá Cả Thị Trường Gạo tẻ thường Khang dân ngày 26/02/2018

STT Tỉnh Giá
1Thái Nguyên11.000

Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 29/01/2018 28/01/2018 (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Thái Nguyên10.000 10.000  0%
2Chè xanh búp khôThái Nguyên120.000 120.000  0%
3Gạo tẻ thường Khang dânThái Nguyên11.000 11.000  0%