Giá Cả Thị Trường Gạo tẻ thường Khang dân ngày 21/11/2017

STT Tỉnh Giá
1Hà Nội9.800

Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Lâm Đồng6.000 6.000  0%
2Chè xanh búp khôThái Nguyên115.000 115.000  0%
3Gạo nếp cái hoa vàngThái Nguyên20.000 20.000  0%
4Gạo Tám Điện BiênThái Nguyên15.500 15.500  0%