Giá Cả Thị Trường Gạo đặc sản Jasmine ngày 17/12/2017

STT Tỉnh Giá
1An Giang14.000

Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Chè xanh búp khôThái Nguyên115.000 115.000  0%
2Gạo Tám Điện BiênThái Nguyên15.500 15.500  0%