Giá Cả Thị Trường Gạo Bắc Thơm số 7 ngày 18/11/2017

STT Tỉnh Giá
1Hà Nội12.700

Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 17/11/2017 16/11/2017 (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Lâm Đồng6.000 6.000  0%
2Chè xanh búp khôThái Nguyên115.000 115.000  0%
3Gạo nếp cái hoa vàngThái Nguyên20.000 20.000  0%
4Gạo Tám Điện BiênThái Nguyên15.500 15.500  0%