Giá Cả Thị Trường Gà trống ta hơi ngày 17/12/2017

STT Tỉnh Giá
1An Giang120.000

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Gà trống nguyên con làm sẵnThái Nguyên150.000 150.000  0%