Giá Cả Thị Trường Dưa leo truyền thống loại 1 ngày 10/12/2018

STT Tỉnh Giá
1An Giang6.000

Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh 29/01/2018 28/01/2018 (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Thái Nguyên10.000 10.000  0%
2Chè xanh búp khôThái Nguyên120.000 120.000  0%
3Gạo tẻ thường Khang dânThái Nguyên11.000 11.000  0%