Giá Cả Thị Trường Điêzen 0,25S ngày 22/10/2018

STT Tỉnh Giá
1Hà Nội21.450
2TP.HCM21.450
3Đà Nẵng21.450
4Hải Phòng21.450

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg367.000 367.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg395.000 395.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg218.000 218.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%