Giá Cả Thị Trường Dầu hoả ngày 17/01/2019

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác14.180

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 17/01/2019 16/01/2019 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 14.180 14.180  0%
3DO 0,001S-V15.050 15.050  0%
4DO 0,05S-II14.900 14.900  0%
5E5 RON 92-II16.270 16.270  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg326.300 326.300  0%
8Xăng RON 95-III17.600 17.600  0%
9Xăng RON 95-IV17.750 17.750  0%