Giá Cả Thị Trường Dầu hoả ngày 22/10/2018

STT Tỉnh Giá
1Nơi khác15.610

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh 21/10/2018 20/10/2018 (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg367.000 367.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg395.000 395.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg218.000 218.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%