Giá Cả Thị Trường DAP (Mỹ) ngày 17/12/2017

STT Tỉnh Giá
1An Giang9.000

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Đạm Hà BắcThái Nguyên10.000 10.000  0%