Giá Cả Thị Trường Cá rô phi 0,5 kg/con ngày 22/01/2019

STT Tỉnh Giá
1Thái Nguyên40.000

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh 29/01/2018 28/01/2018 (+/-)
1Cá rô phi 0,5 kg/conThái Nguyên40.000 40.000  0%
2Muối trắngThái Nguyên3.000 3.000  0%