Giá Cả Thị Trường Bắp cải trắng loại 1 ngày 19/01/2018

STT Tỉnh Giá
1Thái Nguyên10.000

Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Thái Nguyên10.000 10.000  0%
2Chè xanh búp khôThái Nguyên120.000 120.000  0%
3Gạo tẻ thường Khang dânThái Nguyên11.000 11.000  0%