• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg335.000 335.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
4Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
5Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
6Gas Petrolimex bình 13kg357.200 357.200  0%