• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bắp cải trắng loại 1Lâm Đồng2.500 2.500  0%
2Cà chua thường loại 1Lâm Đồng5.000 5.000  0%
3Cà rốt loại 1Lâm Đồng5.500 5.500  0%
4Đậu coveLâm Đồng5.000 5.000  0%
5Hoa lơ trắng loại 1Lâm Đồng6.000 6.000  0%
6Khoai tây ta loại 1Lâm Đồng13.000 -  -

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg290.000 290.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg310.000 310.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg960.000 960.000  0%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg180.000 180.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg505.000 505.000  0%

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bắp cải tím loại 1Lâm Đồng12.000 12.000  0%
2Bắp cải tím loại 2Lâm Đồng8.000 8.000  0%
3Bắp cải trắng loại 2Lâm Đồng1.500 1.500  0%
4Cà chua thường loại 2Lâm Đồng3.000 3.000  0%
5Cà rốt loại 2Lâm Đồng4.000 4.000  0%
6Cải bó xôi loại 1Lâm Đồng7.000 7.000  0%
7Cải thảo loại 1Lâm Đồng4.000 4.000  0%
8Cải thảo loại 2Lâm Đồng2.500 2.500  0%
9Chè búp tươi làm chè đen loại 1Lâm Đồng5.000 5.000  0%
10Chè búp tươi làm chè xanh loại 1Lâm Đồng9.000 9.000  0%
11Củ dền loại 1Lâm Đồng5.000 5.000  0%
12Củ dền loại 2Lâm Đồng3.000 3.000  0%
13Dâu tây loại 1Lâm Đồng55.000 55.000  0%
14Dâu tây loại 2Lâm Đồng40.000 40.000  0%
15Đạm SALâm Đồng4.500 4.500  0%
16Đậu Hà lan (trái non)Lâm Đồng50.000 50.000  0%
17Hành tây loại 1Lâm Đồng9.000 9.000  0%
18Hành tây loại 2Lâm Đồng6.000 6.000  0%
19Hoa lơ xanh loại 1Lâm Đồng7.000 7.000  0%
20Kali đỏ ( Cloruakali)Lâm Đồng12.000 12.000  0%
21Kali trắngLâm Đồng15.000 15.000  0%
22Khoai tây ta loại 2Lâm Đồng9.000 9.000  0%
23Lân SuperLâm Đồng180.000 180.000  0%
24NPK 7+7+14 Việt PhápLâm Đồng10.000 10.000  0%
25NPK cò pháp (20+20+15)Lâm Đồng13.000 13.000  0%
26NPK Đức tímLâm Đồng20.000 20.000  0%
27Urê Phú MỹLâm Đồng7.000 7.000  0%
Xem thêm