• Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới


Nông sản

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Chè xanh búp khôThái Nguyên115.000 115.000  0%
2Gạo Tám Điện BiênThái Nguyên15.500 15.500  0%

Thực phẩm

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Gà trống nguyên con làm sẵnThái Nguyên150.000 150.000  0%

Năng Lượng

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg330.000 330.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg354.000 354.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg1.107.500 1.107.500  0%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.000 366.000  0%

Mặt hàng khác

STT Mặt hàng Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+/-)
1Đạm Hà BắcThái Nguyên10.000 10.000  0%