»

Tranh cãi việc hợp pháp hóa mại dâm

De xuat cong nhan mai dam la nghe dac biet Đề xuất công nhận mại dâm là nghề đặc biệt

Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng nhà nước cần thay đổi cách quản lý, thay vì phạt cho tồn tại thì lập khu riêng cho hoạt động mại dâm.