»

Tiền lương “nội” còn xa mới bằng “ngoại”

Tien luong noi con xa moi bang ngoai Tiền lương “nội” còn xa mới bằng “ngoại”

Cuộc khảo sát về tiền lương năm 2007 của công ty tư vấn nhân sự Navigos Group cho thấy dù mức lương bình quân ở các doanh nghiệp trong nước..