»

Nhật Bản - Triều Tiên công kích nhau

Ten lun chinh tri Trieu Tien day manh cong kich Nhat "Tên lùn chính trị" - Triều Tiên đẩy mạnh công kích Nhật

Sau những cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ - Triều, đối tượng công kích của truyền thông Triều Tiên giờ tập trung vào Nhật Bản và tần..