»

TỶ GIÁ USD

Ty gia USD ngay 17072018

Tỷ giá USD ngày 17/07/2018

Tỷ giá USD hôm nay 17/7 hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao và được cho là vẫn trên đà tăng giá.

Ty gia USD ngay 16072018

Tỷ giá USD ngày 16/07/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 16/7 tại các ngân hàng thương mại không đổi so với cuối tuần qua

Ty gia USD ngay 14072018

Tỷ giá USD ngày 14/07/2018

Tỷ giá USD hôm nay 14/7 tại một số ngân hàng thương mại có chiều hướng tăng so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 13072018

Tỷ giá USD ngày 13/07/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 13/7 tại ngân hàng nhà nước giảm, tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 12072018

Tỷ giá USD ngày 12/07/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 12/7 tại các ngân hàng thương mại không biến động.

Ty gia USD ngay 11072018

Tỷ giá USD ngày 11/07/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 11/7 tại các ngân hàng thương mại có sự điều chỉnh nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 10072018

Tỷ giá USD ngày 10/07/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 10/7 tăng nhẹ ở các ngân hàng thương mại.

Ty gia USD ngay 09072018

Tỷ giá USD ngày 09/07/2018

Sáng nay tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại giảm cùng chiều với tỷ giá trung tâm VND/USD.

Ty gia USD ngay 07072018

Tỷ giá USD ngày 07/07/2018

Tỷ giá USD sáng nay 7/7 tại các ngân hàng thương mại đa số được giữ nguyên so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 06072018

Tỷ giá USD ngày 06/07/2018

Tỷ giá USD sáng nay 6/7 tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 0572018

Tỷ giá USD ngày 05/7/2018

Tỷ giá USD sáng nay 05/7 tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 0472018

Tỷ giá USD ngày 04/7/2018

Tỷ giá USD sáng nay 04/7 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng.

Ty gia USD ngay 03072018

Tỷ giá USD ngày 03/07/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 03/7 tại các ngân hàng sáng nay tăng mạnh so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 02072018

Tỷ giá USD ngày 02/07/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 02/7 biến động nhẹ so với giá USD cuối tuần qua.

Ty gia USD ngay 30062018

Tỷ giá USD ngày 30/06/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 30/6 tại các ngân hàng thương mại có điều chỉnh nhẹ so với giá USD ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 29062018

Tỷ giá USD ngày 29/06/2018

Sáng 29/6, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh.

Ty gia USD ngay 28062018

Tỷ giá USD ngày 28/06/2018

Sáng nay 28/6, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng mạnh, giá USD tại nhiều ngân hàng cũng điều chỉnh nhẹ so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 27062018

Tỷ giá USD ngày 27/06/2018

Sáng nay, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng mạnh, giá USD tại nhiều ngân hàng cũng tăng.

Ty gia USD ngay 26062018

Tỷ giá USD ngày 26/06/2018

Tỷ giá USD sáng nay 26/6 tại các ngân hàng tăng mạnh so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 25062018

Tỷ giá USD ngày 25/06/2018

Tỷ giá USD ngày 25/6 tại các ngân hàng thương mại được niêm yết giữ nguyên giá so với cuối tuần qua.