»

TỶ GIÁ USD

Ty gia USD ngay 2292018

Tỷ giá USD ngày 22/9/2018

Sáng nay 22/9, tỷ giá trung tâm VND/USD không đổi, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tăng so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 2192018

Tỷ giá USD ngày 21/9/2018

Tỷ giá USD ngày hôm nay 21/9 tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng.

Ty gia USD ngay 2092018

Tỷ giá USD ngày 20/9/2018

Sáng nay 20/9, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.

Ty gia USD ngay 1992018

Tỷ giá USD ngày 19/9/2018

Tỷ giá USD sáng nay tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.

Ty gia USD ngay 1892018

Tỷ giá USD ngày 18/9/2018

Sáng nay 18/9, tỷ giá trung tâm VND/USD và giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại trong nước tăng mạnh.

Ty gia USD ngay 1792018

Tỷ giá USD ngày 17/9/2018

Sáng nay 17/9, tỷ giá trung tâm VND/USD không đổi, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 1592018

Tỷ giá USD ngày 15/9/2018

Tỷ giá USD sáng nay 15/9 tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 1492018

Tỷ giá USD ngày 14/9/2018

Sáng nay 14/9 tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại giảm.

Ty gia USD ngay 1392018

Tỷ giá USD ngày 13/9/2018

Sáng nay, tỷ giá trung tâm VND/USD giảm, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại niêm yết nguyên giá.

Ty gia USD ngay 1292018

Tỷ giá USD ngày 12/9/2018

Sáng nay 12/9, tỷ giá USD tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại đều giảm so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 1192018

Tỷ giá USD ngày 11/9/2018

Sáng nay 11/9, tỷ giá USD tại ngân hàng nhà nước tăng còn tại một số ngân hàng thương mại thì giảm nhẹ.

Ty gia USD ngay 1092018

Tỷ giá USD ngày 10/9/2018

Sáng nay 10/9, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 0892018

Tỷ giá USD ngày 08/9/2018

Tỷ giá USD sáng nay 08/9 tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 0792018

Tỷ giá USD ngày 07/9/2018

Tỷ giá USD hôm nay tại một số ngân hàng thương mại có biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 0692018

Tỷ giá USD ngày 06/9/2018

Tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 0592018

Tỷ giá USD ngày 05/9/2018

Sáng nay 05/9 tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đều tăng.

Ty gia USD ngay 0492018

Tỷ giá USD ngày 04/9/2018

Sáng nay 04/9, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng 10 đồng. Tại các ngân hàng thương mại tỷ giá USD biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 0192018

Tỷ giá USD ngày 01/9/2018

Sáng nay tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được niêm yết ngang giá với ngày hôm qua.

Ty gia USD ngay 3182018

Tỷ giá USD ngày 31/8/2018

Tỷ giá USD sáng nay 31/8 tại nhiều ngân hàng thương mại biến động nhẹ.

Ty gia USD ngay 3082018

Tỷ giá USD ngày 30/8/2018

Sáng nay 30/8 tỷ giá USD tại các ngân hàng biến động nhẹ.