» Tìm kiếm:

xu hướng độc quyền

Chuyen hoa doc quyen nha nuoc sang doanh nghiep Chuyển hóa độc quyền nhà nước sang doanh nghiệp

Độc quyền đã gây ra biết bao phiền toái và thiệt hại cho người tiêu dùng. Đáng ngạc nhiên là trong xu thế hội nhập và đẩy mạnh cải cách thể..