» Tìm kiếm:

xử lý tương tác

Bo thiet bi nhap lieu truc quan cua Tactiva Bộ thiết bị nhập liệu trực quan của Tactiva

Tactiva là hãng sản xuất các thiết bị xử lý tương tác rất độc đáo với PC như TactaPad, tactile, immersive, two-handed. Với các thiết bị..

Bo thiet bi nhap lieu truc quan cua Tactiva Bộ thiết bị nhập liệu trực quan của Tactiva

Tactiva là hãng sản xuất các thiết bị xử lý tương tác với PC rất độc đáo, như TactaPad, tactile, immersive, two-handed. Với các thiết bị..