» Tìm kiếm:

việc sơ cấp

Xu tri gay xuong do chan thuong Xử trí gãy xương do chấn thương

Nhiều bệnh nhân gãy xương có thể để lại di chứng nặng nề suốt đời, việc sơ cấp cứu chấn thương ban đầu, trong đó xử trí gãy xương là rất..

Xu tri gay xuong do chan thuong Xử trí gãy xương do chấn thương

Nhiều bệnh nhân gãy xương có thể để lại di chứng nặng nề suốt đời, việc sơ cấp cứu chấn thương ban đầu, trong đó xử trí gãy xương là rất..

Doi xe tho thien nguyen gom nan nhan TNGT Đội xe thồ thiện nguyện "gom" nạn nhân TNGT

Không lĩnh lương, không nề hà trước cảnh tượng khủng khiếp, một đội xe thồ 50 người có mặt rất nhanh, sơ cứu nạn nhân, chuyển họ vào viện,..