» Tìm kiếm:

vạn lý trường chinh

Mao Trach Dong voi viec xet xu Hoang Khac Cong Mao Trạch Đông với việc xét xử Hoàng Khắc Công

Tham gia Hồng quân từ lúc còn ở tuổi thiếu niên, trải qua trận mạc và cuộc vạn lý trường chinh, Hoàng Khắc Công trưởng thành và được bổ..