» Tìm kiếm:

vùng mở rộng

Mo rong phia Bac va Tay Bac khu do thi moi ai Kim inh Cong Mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Ðại Kim - Ðịnh Công

Quy hoạch chi tiết 1/500 vùng mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Khu đô thị mới Ðại Kim - Ðịnh Công đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc công bố...

HN Quy hoach mo rong khu do thi moi Dai Kim Dinh Cong HN: Quy hoạch mở rộng khu đô thị mới Đại Kim - Định Công

Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội vừa công bố quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 vùng mở rộng phía Bắc và Tây bắc Khu đô thị (KĐT) mới..

Hue lieu con dat cho nguoi chet Huế: liệu còn đất cho người chết?

TTCN - Từ khi mở cửa, hội nhập, khu công nghiệp, khu du lịch phát triển rầm rộ, đường giao thông liên xã, liên vùng mở rộng, phát sinh..

Mo rong khu do thi Dinh Cong Mở rộng khu đô thị Định Công

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vừa công bố quy hoạch chi tiết vùng mở rộng Khu đô thị mới Định Công trên địa bàn 2 phường Đại..