» Tìm kiếm:

trưởng toán

Truo ng toa n die u tra vu khi cu a My ta i Iraq tu chu c Trưởng toán điều tra vũ khí của Mỹ tại Iraq từ chức

Washington vừa đưa ra tuyên bố là người đứng đầu toán điều tra tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq, ông David Kay, đã từ chức...

Truong toan dieu tra vu khi cua My tai Iraq tu chuc Trưởng toán điều tra vũ khí của Mỹ tại Iraq từ chức

Washington vừa đưa ra tuyên bố là người đứng đầu toán điều tra tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq, ông David Kay, đã từ chức...