» Tìm kiếm:

trên hóa đơn trang 2

Tra tien dien thoai truoc han duoc giam 3 Trả tiền điện thoại trước hạn được giảm 3%

Mức chiết khấu này dành cho khách hàng sử dụng điện thoại cố định và Internet của Bưu điện TP HCM. Nếu trả bằng tiền mặt, bưu điện sẽ khấu..