» Tìm kiếm:

tiền trợ cấp thường xuyên

Nguoi chet 3 nam van nhan tien tro cap xa hoi Người chết 3 năm... vẫn nhận tiền trợ cấp xã hội (?!)

Không ít người chết đã 2 - 3 năm, nhưng hàng tháng, họ vẫn đều đặn có tên trong danh sách nhận tiền trợ cấp thường xuyên. Thậm chí, những..

Nguoi chet van nhan tien tro cap Người chết vẫn nhận tiền trợ cấp

Không ít người chết 2-3 năm, nhưng hằng tháng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền trợ cấp thường xuyên. Thậm chí, những người đã chết còn..

Nguoi chet van nhan tien tro cap xa hoi Người chết vẫn nhận tiền trợ cấp xã hội (?!)

Không ít người chết đã 2 - 3 năm, nhưng hàng tháng, họ vẫn đều đặn có tên trong danh sách nhận tiền trợ cấp thường xuyên. Thậm chí, những..

Nguoi chet van nhan tien tro cap xa hoi Người chết vẫn nhận tiền trợ cấp xã hội

Không ít người chết 2-3 năm, nhưng hằng tháng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền trợ cấp thường xuyên. Thậm chí, những người đã chết còn..