» Tìm kiếm:

thiết kế lắp ráp

May bay nho VAM1 lai dung mua dieu Máy bay nhỏ VAM-1 lại đụng... mùa điều!

"Trải qua rất nhiều thủ tục mới xin được giấy phép cho chạy thử trên mặt đất, vậy mà hôm nay việc thử nghiệm này lại phải tiếp tục trì hoãn..