» Tìm kiếm:

theo la bàn

Di cong tac xa nha Đi công tác xa nhà

Đối với những chuyến công du, chúng ta cũng nên áp dụng các quy tắc phong thủy tương tự như đã được áp dụng đối với nhà ở hay nơi làm việc..

Phac thao ke hoach Phác thảo kế hoạch

Trước khi tạo ra khu vườn Phong Thủy điều trước tiên cần phải làm là khảo sát phương hướng của địa điểm theo la bàn để xác định hướng nào..