Cao thu ha son quan hung mo hoi Cao thủ hạ sơn, quần hùng mở hội!

Hơn 200 võ lâm cao thủ của các môn phái võ cổ truyền khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra) mở hội quần hùng để tranh tài cao thấp, quyết tìm ra..

Trum bang nhom Doi Hoa Mai thach do phap luat Trùm băng nhóm "Đồi Hoa Mai" thách đố pháp luật

Trong khi 6 thủ hạ của Đồi Hoa Mai - băng nhóm tác ai tác quái suốt 10 năm qua tại Bình Thuận - đã bị bắt thì ông trùm Hai Chi (tức Nguyễn..