» Tìm kiếm:

thị trường giao dịch tiền tệ

Dong USD tang gia so voi dong euro Đồng USD tăng giá so với đồng euro

Trên thị trường giao dịch tiền tệ thế giới, đồng USD đã tăng giá mạnh so với đồng euro, đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua.