Chi tung roi vao hoan canh cua Trang Chị từng rơi vào hoàn cảnh của Trang

Đọc thư Trang chị thấy thương Trang vô hạn và buồn cho quá khứ của chị cũng có phần nào giống Trang bây giờ. Nhưng hoàn cảnh của chị đã là..