» Tìm kiếm:

thường dụng

Ba tu nhan Bá tử nhân

Tên Việt Nam: Hạt cây Trắc bá, hột Trắc bá. Tên khoa học: Thujae orietalis Semen.