» Tìm kiếm:

thù lao lao động

Khong nen xem kinh te tu nhan la boc lot Không nên xem kinh tế tư nhân là bóc lột

Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác Trần Trọng Tân về vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân. Theo tôi chúng ta không nên suy nghĩ rằng..