» Tìm kiếm:

tháng gần nhất

Vi sao khong neu ro dieu kien vay von Vì sao không nêu rõ điều kiện vay vốn

Sau khi xem điều kiện cho vay vốn, tôi thấy mình có thể đáp ứng được và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như: giấy xác nhận cuả công ty, hợp đồng,..