Chum anh Dau vet sot lai cua thoi tam giao dong nguyen Chùm ảnh: Dấu vết sót lại của thời tam giáo đồng nguyên

Sáng nay, 1/3, dân làng Thổ Hà ( Vân Hà, Việt Yên - Bắc Giang) mở hội rước tam thánh, dấu vết còn sót lại của thời kỳ tam giáo (Nho, Phật,..

Di tich chua Tam Giao Dong Nhi Thanh Di tích chùa Tam Giáo - Động Nhị Thanh

Di tích Chùa Tam Giáo - Động Nhị Thanh (Lạng Sơn) gắn với danh nhân Ngô Thì Sĩ khi ông được cử làm quan Đốc trấn Lạng Sơn từ năm 1777 đến..