» Tìm kiếm:

tỷ giá hối đoái thực tế

Ti phu USD cua the gioi va ti phu VND cua Viet Nam Tỉ phú USD của thế giới và tỉ phú VND của Việt Nam!

Thế giới hiện có 946 tỉ phú USD. Để thấy được mức độ giàu có của các tỉ phú này như thế nào, thử làm một số phép so sánh. Tổng tài sản của..