» Tìm kiếm:

tổng khối lượng

Tuan giao dich tu 1806 2206 Thi truong lai xuong doc Tuần giao dịch từ 18/06 - 22/06: Thị trường lại xuống dốc

Sau 3 phiên tăng nhẹ vào cuối tuần trước, tuần này chỉ số Vn-index tiếp tục giảm 15 điểm xuống còn 1033,69 điểm. Tuy nhiên, trong 5 phiên..

Tong hop ket qua giao dich ngay 26022007 Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 26/02/2007

Phiên giao dịch 1485, ngày 26/02/2007 chỉ số VN-Index tăng 45,77 điểm (+4,23%) so với phiên trước đạt 1129,02 điểm. Tổng khối lượng giao..

Tong hop ket qua giao dich ngay 0132007 Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 01/3/2007

Giao dịch trên TTGDCK Tp.HCM: Phiên giao dịch 1488, ngày 01/3/2007 chỉ số VN-Index giảm 14,62 điểm (-1,29%) so với phiên trước đạt 1123,07..

Tong hop ket qua giao dich ngay 0132007 Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 01/3/2007

Giao dịch trên TTGDCK TPHCM: Phiên giao dịch 1488, ngày 01/3/2007 chỉ số VN-Index giảm 14,62 điểm (-1,29%) so với phiên trước đạt 1123,07..

Tong hop ket qua giao dich ngay 28022007 Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 28/02/2007

Giao dịch trên TTGDCK Tp.HCM: Phiên giao dịch 1.487, ngày 28/02/2007 chỉ số VN-Index giảm 29,67 điểm (-2,54%) so với phiên trước đạt..

11 4 Chung khoan o ca hai thi truong deu sut giam 11-4: Chứng khoán ở cả hai thị trường đều sụt giảm

Ngày 11-4, trên TTGDCK TP.HCM, chỉ số VN-Index giảm 4,99 điểm (-0,48%) so với phiên trước đạt 1034,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 26112007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 26/11/2007

Phiên giao dịch 1675, ngày 26/11/2007 chỉ số VN-Index tăng 15,46 điểm (1,58%) đạt 991,38 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua giao dich ngay 0532007 Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 05/3/2007

- Giao dịch trên TTGDCK Tp.HCM: Phiên giao dịch 1490, ngày 05/3/2007 chỉ số VN-Index tăng 11,24 điểm (+0,98%) so với phiên trước đạt..

114 Chung khoan ca Bac lan Nam deu sut giam 11/4: Chứng khoán cả Bắc lẫn Nam đều sụt giảm

Ngày 11/4, trên TTGDCK TP.HCM, chỉ số VN-Index giảm 4,99 điểm (-0,48%) so với phiên trước đạt 1034,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn..

Tong hop ket qua GD tai So GDCK TPHCM ngay 1292007 Tổng hợp kết quả GD tại Sở GDCK TPHCM ngày 12/9/2007

Phiên giao dịch 1622, ngày 12/9/2007 chỉ số VN-Index tăng 0,71 điểm (0,08%) đạt 921,19 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD tai So GDCK TPHCM ngay 0792007 Tổng hợp kết quả GD tại Sở GDCK TPHCM ngày 07/9/2007

Phiên giao dịch 1619, ngày 07/9/2007 chỉ số VN-Index tăng 5,77 điểm (0,62%) đạt 934,13 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 8112007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 8/11/2007

Phiên giao dịch 1663, ngày 08/11/2007 chỉ số VN-Index giảm -4,73 điểm (-0,46%) đạt 1026,47 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 9112007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 9/11/2007

Phiên giao dịch 1664, ngày 09/11/2007 chỉ số VN-Index giảm 8,18 điểm (-0,8%) đạt 1018,29 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD tai So GDCK TPHCM ngay 0692007 Tổng hợp kết quả GD tại Sở GDCK TPHCM ngày 06/9/2007

Phiên giao dịch 1618, ngày 06/9/2007 chỉ số VN-Index tăng 2,79 điểm (0,3%) đạt 928,36 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 14112007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 14/11/2007

Phiên giao dịch 1667, ngày 14/11/2007 chỉ số VN-Index tăng 20,16 điểm (2,07%) đạt 993,75 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 13112007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 13/11/2007

Phiên giao dịch 1666, ngày 13/11/2007 chỉ số VN-Index giảm 32,53 điểm (-3,23%) đạt 973,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 6112007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 6/11/2007

Phiên giao dịch 1661, ngày 06/11/2007 chỉ số VN-Index giảm -15,44 điểm (-1,47%) đạt 1031,71 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 24102007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 24/10/2007

Phiên giao dịch 1652, ngày 24/10/2007 chỉ số VN-Index tăng 20,91 điểm (1,94%) đạt 1096,2 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Tong hop ket qua GD So GDCK TpHCM ngay 31102007 Tổng hợp kết quả GD Sở GDCK Tp.HCM ngày 31/10/2007

Phiên giao dịch 1657, ngày 31/10/2007 chỉ số VN-Index giảm 4,69 điểm (-0,44%) đạt 1065,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường..

Co phan than hut dau tu nuoc ngoai Cổ phần than hút đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 80% số cổ phần mà một trong 4 thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam chào bán..