» Tìm kiếm:

tập quán thương mại quốc tế

Go tap quan thanh toan quoc te theo chuan VN "Gò" tập quán thanh toán quốc tế theo chuẩn VN

Trong quan hệ hối phiếu có yếu tố nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế chỉ được áp dụng nếu không trái với pháp luật Việt Nam. Theo các..

30000 trang du lieu phuc vu doanh nghiep hoi nhap 30.000 trang dữ liệu phục vụ doanh nghiệp hội nhập

- Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 16/2/2006, Viện Tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ ra mắt..

Ra mat ngan hang du lieu Cam nang hoi nhap Ra mắt ngân hàng dữ liệu "Cẩm nang hội nhập"

Ngày 22/3/2006, tại TP.HCM, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) đã làm lễ ra mắt ngân hàng dữ liệu "Cẩm nang hội nhập". Đây là..

Du thao Luat So huu tri tue con nhieu tranh cai Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ còn nhiều tranh cãi

Tại hội thảo "Lấy ý kiến về dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ" sáng nay, rất nhiều điều khoản của dự luật được đưa ra tranh luận sôi nổi. Đáng..