» Tìm kiếm:

tòa án thiếu nhi

Pax Thien duoc cong nhan la con Brad Pitt Pax Thiên được công nhận là con Brad Pitt

Brad và Angelina tỏ ra mừng rỡ, khi tòa án thiếu nhi Los Angeles (Mỹ) hôm 20/2 phê chuẩn đơn xin đổi họ của cậu bé Việt Nam từ Jolie thành..