» Tìm kiếm:

tình hình đặc biệt

Tinh hinh dac biet nghiem trong "Tình hình đặc biệt nghiêm trọng"

Trước tình hình mưa lũ nguy ngập ở miền Trung, 21g đêm qua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ, trưởng Ban chỉ đạo..

Trung Quoc 1 6 dan so qua can Trung Quốc: 1/6 dân số quá cân

Tân hoa xã đưa tin hơn 200 triệu người Trung Quốc- gần bằng toàn bộ dân số Indonesia- hiện đang quá cân, trong đó 30 triệu người mắc bệnh..