» Tìm kiếm:

tâm lý học tội phạm

Bien minh thanh ke sat nhan de truy tim toi pham "Biến mình" thành kẻ sát nhân để truy tìm tội phạm

Ngồi lặng yên tại hiện trường, dùng các giác quan cảm nhận mọi vật, hình dung từng công việc, từng ý nghĩ của hung thủ, như thể hóa thân..