» Tìm kiếm:

tài sản thực tế

Vinamilk duoc phe duyet phuong an ban co phan Vinamilk được phê duyệt phương án bán cổ phần

Cty sữa VN (Vinamilk) vừa được Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án cổ phần hoá. Đây là doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất được đưa ra cổ phần..

Khong sap nhap DN da mat het von Nha nuoc Không sáp nhập DN đã mất hết vốn Nhà nước

Không sáp nhập, hợp nhất công ty nhà nước kinh doanh thua lỗ mất hết vốn (nhà nước) vào công ty nhà nước khác. Cũng không thực hiện giải..