» Tìm kiếm:

sự lựa chọn địa điểm

AMD phat trien Athlon tai Nhat Ban AMD phát triển Athlon tại Nhật Bản

AMD đã thành lập riêng một đội phát triển bộ xử lý Athlon 64 dành cho dòng notebook và laptop mỏng nhẹ. Đội này sẽ bao gồm từ 15 đến 20 kỹ..