» Tìm kiếm:

sự bốc hơi

Tai sao gio sa mac lam nong nguoi Tại sao gió sa mạc làm nóng người?

Bạn từng biết rằng khi có gió, lớp không khí quanh cơ thể ta được thay đổi thường xuyên hơn, thân thể bị lấy đi nhiều nhiệt và sự bốc hơi..