» Tìm kiếm:

sự áp chế

Moi tieng chuong DTDD mot cu dap vao dau Mỗi tiếng chuông ĐTDĐ - một cú đập vào đầu!

Sau một ngày sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) liên tục, sự cân bằng giữa hai bán cầu não sẽ bị phá vỡ, trí nhớ giảm sút. Tình trạng đó sẽ..

Moi tieng chuong DTDD mot cu dap vao dau Mỗi tiếng chuông ĐTDĐ - một cú đập vào đầu!

Sau một ngày sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) liên tục, sự cân bằng giữa hai bán cầu não sẽ bị phá vỡ, trí nhớ giảm sút. Tình trạng đó sẽ..