» Tìm kiếm:

sửa lại cho đúng

Ky 19 Quy dinh sai thi phai sua lai cho dung sao bat toi kiem diem Kỳ 19: "Quy định sai thì phải sửa lại cho đúng, sao bắt tôi kiểm điểm?"

Trở thành Giám đốc Vietcombank TP.HCM năm 1979, cũng như đa số những người quản lý hồi đó, ông Nguyễn Nhật Hồng đứng trước một thách thức..